Liên hệ Danh mục chính
Hotline: 0705 28 62 68

THÉP HỘP

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP HOÀNG PHÚ

Chuyên sản xuất Thép công nghiệp, sắt thép các loại, chuyên bán các loại thép,tấm,ống,hộp…

LÔ D5, ĐƯỜNG DT743, KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN, PHƯỜNG DĨ AN, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM

Hotline: 0918 099 999 Website:hoangphusteel.com

 

Thép Hộp Vuông 70x70x5x6000mm 3ly,4ly,5ly,6ly,8ly SS400,Q235,A500,Q355 VN,JAPAN,KOREA

Thép Hộp Vuông 70x70x5x6000mm 3ly,4ly,5ly,6ly,8ly SS400,Q235,A500,Q355 VN,JAPAN,KOREA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP HOÀNG PHÚ
LÔ D5, ĐƯỜNG DT743, KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN, PHƯỜNG DĨ AN, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM
Hotline: 0918 099 999 Website:hoangphusteel.com

Thép hộp đen 70x 70 x 6000 mm thép hộp chữ nhật 
3ly ,4ly ,5ly , 6ly , 8ly 

HÀN QUỐC , TRUNG QUỐC , NHẬT BẢN , VIỆT NAM 
SS400/Q235/A500/S235/S235JR/S235JO

 
Thép Hộp 75 x 150 x 6000 3ly , 4ly , 5ly , 6ly ,8ly , 10ly SS400/Q235/A500/S235/S235JR/S235JO

Thép Hộp 75 x 150 x 6000 3ly , 4ly , 5ly , 6ly ,8ly , 10ly SS400/Q235/A500/S235/S235JR/S235JO

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP HOÀNG PHÚ
LÔ D5, ĐƯỜNG DT743, KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN, PHƯỜNG DĨ AN, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM
Hotline: 0918 099 999 Website:hoangphusteel.com

Thép hộp đen 75 x 150 x 6000 mm thép hộp chữ nhật 
3ly ,4ly ,5ly , 6ly , 8ly , 10ly 12ly 

HÀN QUỐC , TRUNG QUỐC , NHẬT BẢN , VIỆT NAM 
SS400/Q235/A500/S235/S235JR/S235JO

 
Thép Hộp 150 x 300 (5ly ,6ly , 8ly , 10ly , 12ly giá thép hộp tháng  05/2023)

Thép Hộp 150 x 300 (5ly ,6ly , 8ly , 10ly , 12ly giá thép hộp tháng 05/2023)


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP HOÀNG PHÚ
LÔ D5, ĐƯỜNG DT743, KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN, PHƯỜNG DĨ AN, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM
Hotline: 0918 099 999 Website:hoangphusteel.com
Thép hộp đen 15 x 300 x 6000 mm thép hộp chữ nhật 
5ly , 6ly , 8ly , 10ly 12ly 

HÀN QUỐC , TRUNG QUỐC , NHẬT BẢN , VIỆT NAM 
SS400/Q235/A500/S235/S235JR/S235JO

 
Thép Hộp 100 x 200 (3ly , 4ly , 5ly , 6ly , 8ly , 10ly , 12ly ( SS400, Q235 , A500 ,S275 ...)

Thép Hộp 100 x 200 (3ly , 4ly , 5ly , 6ly , 8ly , 10ly , 12ly ( SS400, Q235 , A500 ,S275 ...)


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP HOÀNG PHÚ
LÔ D5, ĐƯỜNG DT743, KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN, PHƯỜNG DĨ AN, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM
Hotline: 0918 099 999 Website:hoangphusteel.com
Thép hộp đen 100 x 200 x 6000 mm thép hộp chữ nhật 
3ly ,4ly ,5ly , 6ly , 8ly , 10ly 12ly 

HÀN QUỐC , TRUNG QUỐC , NHẬT BẢN , VIỆT NAM 
SS400/Q235/A500/S235/S235JR/S235JO

 
Thép Hộp 150 x 200( 4ly , 5ly , 6ly , 8ly , 10ly , 12ly giá  04/2023 )

Thép Hộp 150 x 200( 4ly , 5ly , 6ly , 8ly , 10ly , 12ly giá 04/2023 )

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP HOÀNG PHÚ
LÔ D5, ĐƯỜNG DT743, KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN, PHƯỜNG DĨ AN, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM
Hotline: 0918 099 999 Website:hoangphusteel.com

Thép hộp đen 100 x 150 x 6000 mm thép hộp chữ nhật 
3ly , 4ly , 5 ly , 6ly , 8ly , 10ly 12ly 

HÀN QUỐC , TRUNG QUỐC , NHẬT BẢN , VIỆT NAM 
SS400/Q235/A500/S235/S235JR/S235JO

 
Thép Hộp 100 x 150( 3ly ,4ly ,5ly ,6ly ,8ly ,10ly ,12ly Thép Hộp 100 x 150 giá 03/2023 )

Thép Hộp 100 x 150( 3ly ,4ly ,5ly ,6ly ,8ly ,10ly ,12ly Thép Hộp 100 x 150 giá 03/2023 )

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP HOÀNG PHÚ
LÔ D5, ĐƯỜNG DT743, KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN, PHƯỜNG DĨ AN, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM
Hotline: 0918 099 999 Website:hoangphusteel.com

Thép hộp đen 100 x 150 x 6000 mm thép hộp chữ nhật 
3ly , 4ly , 5 ly , 6ly , 8ly , 10ly 12ly 

HÀN QUỐC , TRUNG QUỐC , NHẬT BẢN , VIỆT NAM 
SS400/Q235/A500/S235/S235JR/S235JO

 
Cập Nhật bảng Giá hộp 300 x 5-6-8-10-12 năm 2023 mới nhất

Cập Nhật bảng Giá hộp 300 x 5-6-8-10-12 năm 2023 mới nhất

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP HOÀNG PHÚ

LÔ D5, ĐƯỜNG DT743, KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN, PHƯỜNG DĨ AN, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM

Hotline: 0918 099 999 Website:hoangphusteel.com
THÉP HỘP VUÔNG 300 x 5-6-8-10 -12ly/ A500/SS400/Q235/S275
XUẤT SỨ : HÀN QUỐC , TRUNG QUỐC , NHẬT BẢN , VIỆT NAM 

Thép Hộp Vuông 250 x 5-6-8-10 bazem và trọng lượng thép hộp vuông 250 x 250

Thép Hộp Vuông 250 x 5-6-8-10 bazem và trọng lượng thép hộp vuông 250 x 250

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP HOÀNG PHÚ

LÔ D5, ĐƯỜNG DT743, KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN, PHƯỜNG DĨ AN, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM

Hotline: 0918 099 999 Website:hoangphusteel.com
THÉP HỘP VUÔNG 250 x 5-6-8-10 / A500/SS400/Q235/S275
XUẤT SỨ : HÀN QUỐC , TRUNG QUỐC , NHẬT BẢN , VIỆT NAM 

Bảng giá Thép Hộp 100 x 3-4-5-6-8-10-12 / A500/SS400/Q235/S275

Bảng giá Thép Hộp 100 x 3-4-5-6-8-10-12 / A500/SS400/Q235/S275

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP HOÀNG PHÚ

LÔ D5, ĐƯỜNG DT743, KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN, PHƯỜNG DĨ AN, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM

Hotline: 0918 099 999 Website:hoangphusteel.com
THÉP HỘP VUÔNG 100 x 3-4-5-6-8-10-12 / A500/SS400/Q235/S275
XUẤT SỨ : HÀN QUỐC , TRUNG QUỐC , NHẬT BẢN , VIỆT NAM 

Thép Hộp Vuông 180 x 5-6-8-10-12ly SS400 /Q235 Hàn Quốc /ChiNa

Thép Hộp Vuông 180 x 5-6-8-10-12ly SS400 /Q235 Hàn Quốc /ChiNa

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP HOÀNG PHÚ

LÔ D5, ĐƯỜNG DT743, KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN, PHƯỜNG DĨ AN, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM

Hotline: 0918 099 999 Website:hoangphusteel.com
THÉP HỘP VUÔNG 180 x 5-6-8-10-12ly SS400/A36/Q235/Q345/A500
XUẤT SỨ : HÀN QUỐC , TRUNG QUỐC , NHẬT BẢN , VIỆT NAM 

Thép Hộp Vuông 150 x 5-6-8-10-12 SS400/A36/Q235/Q345/A500 Nhập Khẩu

Thép Hộp Vuông 150 x 5-6-8-10-12 SS400/A36/Q235/Q345/A500 Nhập Khẩu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP HOÀNG PHÚ

LÔ D5, ĐƯỜNG DT743, KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN, PHƯỜNG DĨ AN, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM

Hotline: 0918 099 999 Website:hoangphusteel.com
THÉP HỘP 150 X 150 X 5-6-8-10-12 X 6000 MM /SS400/A36/Q235/Q345/A500
XUẤT SỨ : HÀN QUỐC , TRUNG QUỐC , NHẬT BẢN , VIỆT NAM 

Thép Hộp Vuông 200 x 4-5-6-8-10-12ly SS400-Q235-S235-A36

Thép Hộp Vuông 200 x 4-5-6-8-10-12ly SS400-Q235-S235-A36

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP HOÀNG PHÚ

LÔ D5, ĐƯỜNG DT743, KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN, PHƯỜNG DĨ AN, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM

Hotline: 0918 099 999 Website:hoangphusteel.com
THÉP HỘP 200 X 200 X 5-6-8-10-12 X 6000 MM / SS400/Q235/A500/S235/S235JR/S235JO
XUẤT SỨ : HÀN QUỐC , TRUNG QUỐC , NHẬT BẢN , VIỆT NAM 

Thép Hộp 150 x 250 x 6 SS400-Q235-S235-Q345 Thép hộp nhập khẩu

Thép Hộp 150 x 250 x 6 SS400-Q235-S235-Q345 Thép hộp nhập khẩu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP HOÀNG PHÚ

Chuyên sản xuất Thép công nghiệp, sắt thép các loại, chuyên bán các loại thép,tấm,ống,hộp…

LÔ D5, ĐƯỜNG DT743, KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN, PHƯỜNG DĨ AN, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM

Hotline: 0918 099 999 Website:hoangphusteel.com
THÉP HỘP 150 X 250 X 6 X 6000 MM / SS400/Q235/A500/

 

 
, . : 60